GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC, 19350 Knjaževac, Karadordeva 55, tel. +381 19 731 635
O NAMA DELATNOST USLUGE ZIVOT U DOMU AKTIVNOSTI ZANIMLJIVOSTI PROJEKTI KONTAKT


USLUGE

Gerontološki centar "Knjaževac" u Knjaževcu (osnovan je i poceo sa radom 01.10.1981. godine) je ustanova socijalne zaštite penzionera i drugih starih lica, koja svoju osnovnu delatnost neposredno zasniva i obavlja na osnovu: Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbedenju socijalne sigurnosti gradana Republike Srbije, Odluke Skupštine opštine Knjaževac o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite, te Statuta Ustanove i drugih propisa i normativnih akata iz oblasti socijalne zaštite (odluke, pravilnici, ugovori i sl).

Svoju osnovnu delatnost - socijalnu zaštitu starih lica - Ustanova ostvaruje obezbedivanjem i pružanjem u okviru institucionalne i vaninstitucionalne zaštite sledecih sadržaja:

- korisnicima domskog smeštaja u Knjaževcu pružaju se usluge stanovanja, ishrane, nege, zdravstvene zaštite, raznovrsni kulturno-zabavni, rekreativni, obrazovno-informativni, radno-okupacioni i rehabilitacioni sadržaji i aktivnosti, zatim usluge strucnog socijalnog rada i druge usluge u zavisnosti od potreba,sposobnosti, interesovanja korisnika kao i od stepena ocuvanosti njihovog mentalnog i fizickog zdravlja;

- privremeni prihvat, zbrinjavanje i pomoc u prihvatnoj stanici licima koja se nadu u skitnji i u drugim uslovima kada im je potrebno privremeno zbrinjavanje dok im se ne omoguci povratak u mesto prebivališta ili dok se za njih ne pronade odgovarajuci oblik socijalne zaštite;

- pružanje usluga dnevnog centra, nege i pomoci u kuci iznemoglim, obolelim, invalidnim i drugim starim licima, cija je sposobnost samoopsluživanja umanjena i ostarelim licima bez porodicnog staranja, koja nisu u stanju sama o sebi i svojim potrebama da se brinu - samo u okviru materijalnih i kadrovskih mogucnosti Ustanove u celini, i u zavisnosti od razumevanja i nivoa finansijske podrške od strane SO, koja je u prethodnoj godini za neke delatnosti izostala;

- u okviru aktivnosti kluba za stare i penzionere pružanje usluga socijalnog rada, dnevnog boravka, preventivne zdravstvene zaštite, organizovanje kulturno-zabavnih, obrazovnih, informativnih i rekreativnih aktivnosti, te servisnih usluga i drugo ( u delu sopstvenog objekta);

- priprema i distribucija hrane za korisnike "Narodne kuhinje".

 

GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC, 19350 Knjaževac, Karadordeva 55, tel. +381 19 731 635
Copyright © - "
GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC", 2010
.